Luer

Varm på hendene – og på ørene! For første gang har vi tatt inn luer.
Akkurat disse kunne vi ikke motstå!